Eşiksiz (Janset Karavin)

Eşiksiz

Fa. Si.

Susulur.

Sus ki can pazarı, harp meydanı sipersiz omurgamızda.

Eğriliğimiz kambur bir vapur düdüğüne düz düşer kör gecede.
Üç, Allah’ın hakkıdır için üç susar, bir fısıldaşır, işitmez ve işitilmeyiz dibi sağır hecede.

Taş, kuştan az yaşar, bizden çok.

Ölür ölmez şeyler uzundur diye biz, parçalanmış ve dar yürürüz,
taşımız feilla yenik düşmüştür, uzanır toprağa; işte bu kara çamur biziz.

Si. La. Re.

Adımız susulmuş bir tarihin uzak başı ve rivayet odur ki sonudur selâmızda.

Hep bir sonraya susuluruz ve zamanı kıyısından diker dilsiz terzi peşimize.
Bakmadığına durmuş saatler gibi her daim benzeriz biz bize.

Yeniden, bir daha, habire, yapraklar, lar, yaprak, lar lar lar, filiz verir, büyür, sağa sola yapraklar, solar, dökülür ve ölür ölmez yapraklar, lar, bir bahar, yeniden, bir daha, habire yaprak, hep,,,

Fa. Fa. Fa.

Janset Karavin
Kadıköy 11 Şubat 2018′


Not: O zaman bu da burada paslansın ki hep ölülerden feyz alacak değiliz ya, bu da Zafer Yalçınpınar için olsun gene Uç Doğu’dan.