“Az” (Berk Cömert)

Az
Berk Cömert
UPAS Yayın/Şiir, Mayıs 2019, 13 Sayfa
Okumak için: bit.ly/bekleyen

‘Artistik Bellek’ adlı fanzinden tanıdığımız Berk Cömert, şiirlerinde, umut -ve umutsuzluk- duygulanımlarının tasavvurlar oluşturan işlevlerine -ve işlevsizliğine- yöneliyor. Az‘da bütünlenen altı kısa şiir, gelecek -ve gelmeyecek- olanı bekleyen edimsel bir tipolojinin varoluşunu sergiliyor. (Zafer Yalçınpınar)