Japonya’da Batı Kaynaklı Müzik Tarihi ve Yeraltı Gitar Gürültüsü (Tolga Özbey)

Tolga Özbey, Açık Radyo’da yayınlanan Egzotik Yeraltı programında; Amerikan ve İngiliz kökenli Beat, Rock ‘n’ Roll, Surf ve Garage müzik türlerinin özellikle 50’ler ,60’lar ve 70’lerde Uzakdoğu ve Ortadoğu ya da soğuk savaş dönemi demir perde ülkeleri başta olmak üzere yer bulduğu farklı coğrafyalarda kaydedilmiş, pek duyulmamış, çoğu anadillerinde müzik yapan grup ve sanatçılarından örneklere yer veriyor. Program bazen yasaklı dönemlerde icra edilen, bazen de rejim değişimi ve savaşlardan ötürü sonu kötü biten ve rock’n’roll müziğinin öyle ya da böyle sızdığı bu müzik sahnelerini, egzotik gitar tınılarının farklı coğrafyalardaki etkilerini işitmemize imkân sağlıyor.

1/ Kissu: Japonya’nın Batı Müziğiyle Teması (53 sayfa, tam metin, pdf)
2/ Japon Surf Müziği – Eleki Buumu (79 sayfa, tam metin, pdf)
3/ İkinci Dünta Savaşı Sonrası, Japonya’da Yeraltı Gitar Müziği ve Altkültürleri (173 sayfa, tam metin, pdf)

Özbey’in kaleme aldığı üç kitaplık bu özel seri, Egzotik Yeraltı programına paralel olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya’daki kültürel değişimin müzikal yansımaları üzerinde duruyor. Tüm dünyayı amansız etkisiyle farklı değişimlere sürükleyen İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinden başlayarak Japonya’da yeraltı gitar müziği ve dolayısıyla ortaya çıkan kültür hareketlerine buyur ediyor okuyucuyu… Serinin tamamında batılı müziğin Japonya’ya nasıl ulaştığını görüyoruz: Japonya’nın politik atmosferle değişen kültür politikalarının dünya savaşı tarihsel perspektifinde gitar müziğine (ve punk’a) olan etkilerini bu eserlerde incelemek mümkün…

Alternatif müzik tarihi araştırmalarına Upas Yayın kapsamında yer vermemizi ve bu kıymetli birikimi okuyucularımıza sunmamızı sağlayan sıkı gitarist Tolga Özbey‘e çok teşekkür ederiz.