nice akar (…) bayraksız davulsuz

“(…) bir İstanbul ırmağıdır (…)
(…) nice akar (…) bayraksız davulsuz (…)
(…) gerçeklikte gemiler terketmektedir fareleri (…)”

aka: Ece Ayhan