GÖZÜN NE AÇIK NE KAPALI (Emir Alisipahi)

/
benim de dişlerim var
bir elin dört parmağına geçirilmiş
renk renk

öyleye böyle hem de
kaçarı yok

/
bak dişlerim var inci gibi dizili
mor kabuklardan çıkarttığım

kaç kemik kırdım bunlarla bilemem
kaçı kaçtı ağzımdan haberim yok

/
tuttum birini bir yıldız kazıttım
kafatasıma
sen de beş, ben diyim altı köşe
ya da kısınca beş açınca altı diyelim
ne değişir?

allah biliyor ya!
ha aşağı ha yukarı
nereye gitsen inziva

/
şükürler olsun Ey okların
sallandığı gümüşe!

saklamasaydın dudaklarını
okuyabilir miydim?
bilemem

bir sırtlan gibi asılabilir miydim
boyunlarına

kanırtabilir miydim kendine mesken
bellemiş aslanları?

korkuları kaçırabilir miydim?

/
doğruldu belim ve kan
asıl şimdi sıçradı

bir yanda hizalandığım merkür
diğer yanda çift kafalı kusmuğu

şimdi! karta çıkmış
bir ses konuşuyor değişmedi hiç
boşa çalan meşhur yankısıyla gözlerinin

/
şükürler olsun! karaya ayak bastık
gök bizden yanaydı

sırma dişlerimizle geçtik savma
köpüklerin arasından

ne yol ne yordam
nasıl geldiyse nasıl karşıladıksa
karışladıksa alnını nasıl

bir geminin
akıntıyı değiştirdiği görüldü

/
şükürler olsun!
ölüm hâlâ dünkü değişmedi hiç

bir karganın gagasından taşan
ve fırlatan beni
istenmediğim yerlere

/
Ey benim aynalardan sekerek
böğrüme saplanan kurşunlarım!

ve yelkenleri delik deşik edilmiş
bir günü yamayan harmanlarım!

kulakkesiliniz,
yıkım yakındır!

Emir ALİSİPAHİ
Eylül 2021


Ayrıca bkz: Sıfatsız Tamlama / Saudade