İSTİLA (Mustafa Yakışan)

Şaibeli bir kalabalığın arasında kaybolmuş
tinimi çekip çıkaracak bir kıpırtı olsun, yok.
İtinayla çizdiğim düşlerim kötürüm kalmış.
Bozguna uğratılmış, dağlanmış, hünerli ellerim.
Bütün akitlerim bozulmuş, kanatlarımın altında
sakladığım parşömen kâğıdında zehir zemberek
bir yara. Arınmak mümkün değil bu çamurdan,
kör dumandan. Zedelenmiş düşlerim, bu kanı bozuk
istilaya dayanacak güçte değil artık.

Sırtımdaki kanca,
yırtılan zaman ve
kanı çekilmiş bir gövde.

Mustafa YAKIŞAN
Haziran 2024