Görüngü: “Ödül bekleyen yazar ve şair…” (Temsili)

“Ödül bekleyen yazar ve şair…” (Temsili)

Ayrıca bkz: Ödüller kötücül besinlerdir!