“Bir Methiye” (Mehmet Kerem Baysal)

Bir Methiye, Mehmet Kerem Baysal
UPAS Yayın, Aralık 2019, 16 Sayfa
okumak için: upas.evvel.org/birmethiye.pdf

Mehmet Kerem Baysal‘ın “Bir Methiye” başlıklı şiiri, yaşamın arka bahçesini araştıran yeni nesil bir gezintiyi gözler önüne seriyor.