İYİ BİLİRDİK (Mert Öztürk)

sırtımda pespaye ömür
sona gittikçe soğuyan duvar
geçmişi fısıldayan cüce, beynimde binlercesi
kırk yıllık yol
bir arpa boyu, bir cüce boyu
günah şehrinde gezinen ben
sırtımda yine ben
küllliyen haybeye soluk
kılıfından soyunan karanlık ruhlar
tarihin mabedi, istanbula cenaze töreni
yastıkla boğulmuş kadıköy üzeri
birkaç rum evi
sona kalmış
korktukça üşüdükçe birbirine sarılmış, biçare
artık mevsim aynı değil
ulu orta öldü, ses etmedi kimse
saf tutan birkaç kelebek
iyi bilirdik diyor
şekilsiz betonların arasından
milyonlarca vahşinin arasından
hepsi bu, iyi bilirdik biz de

Mert ÖZTÜRK
Aralık 2021