MESELLER (Rabindranath Tagore)(Çeviren: Oruç Aruoba)


Mor Köpük Dergisi, Sayı: 3, Şubat-Mart 1985, s. 6-12