“Gölge eski bir fırıldak gibi gıcırdıyordu!” (Alfred Jarry)

ALFRED JARRY
“Süper Erkek”
Çev: Haldun Bayrı, Notos Kitap, 2019, s.87-89