UPAS Buluşması’nda Poetika Performansı (Rafet Arslan)


12 Aralık 2018’de, Beyoğlu’nda, UPAS Yayın Buluşması kapsamında Rafet Arslan‘ın gerçekleştirdiği poetika performansıdır. Rafet Arslan’ın ilk şiir kitabı olan Kirli Çıkın‘dan şiirler/dizeler içermektedir.
Kirli Çıkın, Rafet Arslan
UPAS Yayın/Şiir, Eylül 2018, 30 Sayfa
Okumak için: bit.ly/kirlicikin

Rafet Arslan, gerçeküstü kolajlarında ve kadrajlarında imgesel açıdan külyutmaz bir devinim sergiler. Kendisinin “ilk şiir kitabı” olarak tanımladığı Kirli Çıkın, gerçeğin matematiğini yeniden oluşturmak ve sanatı saf şiire kavuşturmak için yazılmış modern bir hiyeroglif (yeni bir alfabe) şeklinde okunmalı… Belli ki Rafet, Kirli Çıkın’ında alev alacak türden bir poetikayı gerçeküstücü sanatın birikimiyle yıllarca kurgulamış.” (Zafer Yalçınpınar)